Afgeleide functies > Extremen berekenen
12345Extremen berekenen

Testen

Opgave 15

Bereken bij deze functies de extremen met behulp van een tekenoverzicht van de afgeleide.

a

`f(x)=text(-) x^4+2 x^3`

b

`y=x^2(x-6 )`

Opgave 16

Gegeven is de functie `f(x)=4 x^5-80000 x^2+2557` .

a

Bepaal de extreme waarden van deze functie met behulp van de grafische rekenmachine.

b

Bereken de extremen met behulp van differentiëren.

c

Hoeveel oplossingen heeft de vergelijking `f(x)=0` ?

verder | terug