Differentieerregels > Differentieerregels
123456Differentieerregels

Toepassen

Opgave 11Bakje met maximale inhoud
Bakje met maximale inhoud

Uit een stuk karton van `20` bij `60` centimeter wordt een bakje gevouwen. Neem voor de hoogte van dit bakje `x` centimeter.

a

De inhoud `I` van dit bakje hangt alleen af van `x` (als er verder niets boven het open bovenvlak mag uitsteken). Stel een bijpassend functievoorschrift `I(x)` op.

b

Bereken algebraïsch bij welke waarde van `x` de inhoud van het bakje maximaal is.

Opgave 12Goten voor bevloeien van akkers
Goten voor bevloeien van akkers

Een Nederlands bedrijf maakt goten voor bevloeiing van akkers in een ontwikkelingsland. De goten worden gemaakt door vlakke platen kunststof te buigen. De platen zijn `2` meter lang en `40` centimeter breed. Ze worden zo gebogen dat een goot ontstaat van `2` meter lang met als dwarsdoorsnede (in de breedterichting) een rechthoek.

a

Noem de breedte van de goot `x` en de hoogte `h` . Welke verband bestaat er tussen `x` en `h` ? Stel een formule voor dat verband op.

b

Je kunt nu een formule opstellen voor de hoeveelheid water die zo’n goot kan bevatten. Druk de hoeveelheid water `H` in uit in `x` .

c

Bereken bij welke waarde van `x` de hoeveelheid water maximaal is.

verder | terug