Differentieerregels > Differentieerregels
123456Differentieerregels

Voorbeeld 3

De kosten voor de productie van een bepaalde stof worden weergegeven door:

Daarin stellen de productie in honderden kilogram per dag en de totale kosten in euro voor.
Bepaal bij welke productie de afgeleide van minimaal is.
Welke economische betekenis heeft het antwoord?

> antwoord

De afgeleide van is: .

Een minimum van deze hellingsfunctie vind je door de afgeleide ervan te bekijken:

  • als .

  • is negatief als en positief als .

Bekijk je de grafiek van met van tot , dan zie je dat de grafiek voortdurend stijgt. Maar de stijging is eerst afnemend (tot in de buurt van ) en daarna toenemend. Er is inderdaad een kleinste hellingsgetal.

is minimaal als , dat is bij een productie van kg per dag.
Economisch gezien betekent dit dat bij een productie van kg per dag de kostenstijging per extra kg stof het kleinst is.

Opgave 5

Voor de kosten van de productie van eenvoudige nietmachines heeft een bedrijf een wiskundig model laten opstellen. In dat model zijn de kosten (euro) afhankelijk van het aantal geproduceerde nietmachines (in honderdtallen) volgens de formule: .

a

Hoeveel bedragen de vaste productiekosten? Waaruit zouden deze kosten kunnen bestaan?

b

De verandering van de kosten afhankelijk van wordt bepaald door de afgeleide . Stel een formule op voor deze afgeleide.

c

Er worden maandelijks maximaal van deze nietmachines geproduceerd. Breng de bijbehorende grafiek op de grafische rekenmachine in beeld. Bij welke vensterinstellingen komt het bijpassende deel van de grafiek van geheel in beeld?

d

In welk punt van de grafiek van gaan de kosten over van afnemend stijgend naar toenemend stijgend? Laat zien hoe je met behulp van differentiëren dit punt berekent.

verder | terug