Differentieerregels > Differentieerregels
123456Differentieerregels

Verkennen

Opgave V1

Je kunt al differentiëren.
Neem nu de functies `f` en `g` met `f(x)=6 x^5` en `g(x)=2 x^3` .

Bepaal de afgeleide van:

a

`f_1 (x)=f(x)+g(x)`

b

`f_2 (x)=f(x)-g(x)`

c

`f_3 (x)=f(x)*g(x)`

d

`f_4 (x)=f(x)/g(x)`

Voor functie `f_1` (de som van `f` en `g` ) geldt dat de afgeleide gelijk is aan de som van de afgeleiden van `f` en `g` .

e

Kun je voor `f_2` , `f_3` en `f_4` iets vergelijkbaars opschrijven?

verder | terug