Differentieerregels > Differentieerregels
123456Differentieerregels

Testen

Opgave 13

Differentieer de volgende functies:

a

`f(x)=text(-)0,5 x^4+3 x`

b

`f(x)=10 -6 x^2-x^4`

c

`f(x)=(x-1 )(x^2-1 )`

d

`f(x)=ax(1 -x^2)`

e

`H(t)=3 p^2+4 pt^3`

f

`y(t)=20 t^2(10 -t)(15 +t)`

Opgave 14

Het punt `(2 , 7 )` ligt op de grafiek van `f(x)=1/24x^4+1/6x^3+1/2x^2+x+1` .

a

Controleer deze bewering met een berekening.

b

Bereken de richtingscoëfficiënt van de raaklijn aan de grafiek van `f` in het punt `(2 , 7 )` .

Opgave 15

Bekijk de grafiek van de functie `y=text(-) x^3+6 x^2-10` .

a

De grafiek heeft twee (lokale) extremen. Bereken beide extremen.

b

Bereken het punt van de grafiek tussen de twee toppen waarin de hellingwaarde het grootst is.

verder | terug