Differentieerregels > Optimaliseren
123456Optimaliseren

Inleiding

Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
In de wetenschap wordt veel met modellen gewerkt omdat de werkelijkheid te complex is om zonder meer te beschrijven. Door niet belangrijke details weg te laten (verstandige aannames te doen) kan een model worden opgesteld dat met wiskundige middelen is te beschrijven en door te rekenen. Uit het doorrekenen van het model worden conclusies getrokken die dan weer kunnen worden vergeleken met de realiteit.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met modellen waarin het differentiëren kan worden toegepast;

  • optimaliseringsproblemen aanpakken.

Voorkennis:

  • differentiëren met alle differentieerregels;

  • werken met de afgeleide onder andere voor het berekenen van extremen.

verder | terug