Differentieerregels > Optimaliseren
123456Optimaliseren

Theorie

Wiskunde wordt veel toegepast in wetenschap en handel en industrie om problemen op te lossen.
Er wordt dan een wiskundig model gemaakt. Een wiskundig model is een vereenvoudiging van de werkelijkheid op grond van verstandige aannames. In een goed model zijn alle belangrijke factoren nog aanwezig, alleen de onbelangrijke blijven buiten beschouwing. Meestal heeft het model de vorm van één of meer formules die beschrijven hoe de belangrijke variabelen zich gedragen.
Op die formules wordt dan een geschikte wiskundige theorie losgelaten.

Bij optimaliseren gaat het om wiskundige modellen waarbij wordt gezocht naar een maximale of een minimale waarde. Vaak is dat het maximum of minimum van een functie. Je kunt dat vinden door eerst te differentiëren, dan de afgeleide gelijk te stellen aan nul, en vervolgens de ontstane vergelijking op te lossen. Of je bepaalt het maximum of minimum met de grafische rekenmachine.
Hoe dat gaat lees je in het practicum Veranderingen, differentiëren en de GR

verder | terug