Exponentiële en logaritmische functies > Het getal e
12345Het getal e

Verwerken

Opgave 10

Gegeven is de functie .

a

Welke asymptoot heeft de grafiek van deze functie?

b

Bereken met behulp van logaritmen het snijpunt van de grafiek van met de -as.

c

Bepaal de afgeleide van en stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van in het snijpunt van de grafiek van met de -as.

d

Los op: .

Opgave 11

Gegeven is de functie .

a

Welke asymptoot heeft de grafiek van deze functie?

b

Schrijf het domein en het bereik van op.

c

Bereken met behulp van exponenten het snijpunt van de grafiek van met de -as.

d

Los op: .

Opgave 12

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op en benader zo nodig de antwoorden in drie decimalen nauwkeurig.

a

b

c

d

e

f

Opgave 13

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op en benader zo nodig de antwoorden in drie decimalen nauwkeurig.

a

b

c

d

e

Opgave 14

Druk zo eenvoudig mogelijk uit in :

a

b

c

d

e

f

verder | terug