Exponentiële en logaritmische functies > Het getal e
12345Het getal e

Voorbeeld 2

Bekijk met je grafische rekenmachine de grafiek van .
Bepaal de karakteristieken van en los op: .

> antwoord

Omdat moet ook nu .
en .
De verticale asymptoot is .

geeft want de e-macht is de terugrekenfunctie van de natuurlijke logaritme.
Uit de grafiek lees je de oplossing van de ongelijkheid af: .

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Waar in de grafiek van vind je het getal ?

b

Leg uit hoe je het domein en het bereik van kunt afleiden uit het domein en het bereik van .

c

Voor welke waarde van is ? Geef je antwoord exact en in één decimaal nauwkeurig.

d

Los op: . Geef benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug