Exponentiële en logaritmische functies > Het getal e
12345Het getal e

Verkennen

Opgave V1

Met je grafische rekenmachine kun je een functie en een benadering voor de afgeleide van deze functie vergelijken. Daarbij maak je gebruik van het feit dat kan worden benaderd door de veranderingssnelheid bij een hele kleine toename van .

Voer in je grafische rekenmachine in:Gebruik de standaardinstellingen van het venster.

a

Leg uit dat een benadering is van de afgeleide van .

b

Wat valt op als je de grafiek van vergelijkt met die van ?

c

Hoe kun je nu de grafiek van verklaren?

d

Welke conclusie trek je? Geldt dit ook voor ? En voor andere exponentiële functies?

e

Geldt dit ook voor ? En voor ?

verder | terug