Exponentiële en logaritmische functies > Het getal e
12345Het getal e

Testen

Opgave 17

Gegeven is de functie .

a

Welke asymptoot heeft de grafiek van deze functie?

b

Bereken met behulp van logaritmen het snijpunt van de grafiek van met de -as.

c

Bepaal de afgeleide van en stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van in het snijpunt van de grafiek van met de -as.

d

Los op: .

Opgave 18

Gegeven is de functie .

a

Welke asymptoot heeft de grafiek van deze functie?

b

Bereken algebraïsch het snijpunt van de grafiek van met de -as.

c

Los op: .

Opgave 19

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op:

a

b

Opgave 20

Differentieer:

a

b

verder | terug