Exponentiële en logaritmische functies > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Inleiding

Je kunt functies van de vorm `f(x)=g^x` differentiëren. En met behulp daarvan leer je nu logaritmische functies differentiëren. Daarbij maak je gebruik van de definitieformules van logaritmen.

Je leert in dit onderwerp:

  • de afgeleide van een logaritmische functie bepalen;

  • van dergelijke functies de hellingen, de extremen en de buigpunten berekenen.

Voorkennis:

  • exponenten en logaritmen gebruiken;

  • differentiëren met alle basisregels en dit toepassen bij het berekenen van hellingen, extremen en buigpunten;

  • de afgeleide van `f(x)=g^x` bepalen.

verder | terug