Toepassen van formules > Redeneren met formules
12345Redeneren met formules

Inleiding

bron: Wikipedia

In veel praktijksituaties worden rekenmodellen gebruikt. Bijvoorbeeld voor verzekeringspremies, hypotheken, filevorming, luchtstromingen, bevolkingsgroei (en niet alleen van mensen). Bureau's als het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en allerlei particuliere bureau's bestaan ervan. Een aardig voorbeeld is het groeimodel van een populatie zalmen in een kweekvijver...

Je leert in dit onderwerp:

  • karakteristieken van functies afleiden uit de formule en bijbehorende vergelijkingen en ongelijkheden oplossen;

  • rekenmodellen waarin de tijd in stappen gaat (rijen) beschrijven door recursieformules en/of directe formules en daarmee rekenen.

Voorkennis:

  • de eigenschappen van de verschillende soorten functies;

  • werken met rijen, met name rekenkundige en meetkundige rijen.

verder | terug