Toepassen van formules > Verandering
12345Verandering

Inleiding

bron: Wikipedia

In veel praktijksituaties worden rekenmodellen gebruikt. Bijvoorbeeld voor verzekeringspremies, hypotheken, filevorming, luchtstromingen, bevolkingsgroei (en niet alleen van mensen). Bureau's als het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek en allerlei particuliere bureau's bestaan ervan. Een aardig voorbeeld is het groeimodel van een populatie zalmen in een kweekvijver. De snelheid waarmee het aantal zalmen in de kweekvijver toeneemt is voor de kweker interessant. Immers als die toenamesnelheid groot is kan hij het beste "oogsten" .

Je leert in dit onderwerp:

  • vanuit een grafiek een hellingsgrafiek of toenamediagram afleiden en omgekeerd;

  • de afgeleide toepassen in praktijksituaties.

Voorkennis:

  • de verandering van een functies vertalen in een toenamediagram dan wel een hellingsgrafiek;

  • de techniek van het differentiëren gebruiken om de afgeleide van een functie te bepalen en daarmee hellingwaarden en extremen te berekenen.

verder | terug