Statistiek > Onderzoek
123456Onderzoek

Uitleg

52 procent van de Nederlanders vindt dat de media een cartoon van Charlie Hebdo op de voorpagina hadden moeten plaatsen. (PVV'ers vinden dat voor 79 procent, D66'ers voor 35 procent.)

bron: politiek.tpo.nl/2015/01/11/Opiniepeiling Maurice de Hond (onderzoek naar aanleiding van de aanslagen op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo, Parijs, 2015)

Belangrijke vragen bij zo'n bewering zijn vragen als:

Hoe betrouwbaar is deze uitspraak?

Waar komen deze gegevens vandaan?

Statistiek houdt zich bezig met het verzamelen, uitleggen en presenteren van betrouwbare gegevens over groepen (van bijvoorbeeld mensen), waarbij meestal maar een deel van de groep wordt onderzocht.

Het kiezen van de steekproefdeelnemers moet "aselect" (willekeurig) plaatsvinden.

De steekproef moet "representatief" zijn: alle soorten deelnemers moeten naar verhouding even vaak in de populatie voorkomen als in de steekproef.

Om te zorgen dat je een goede "steekproef" hebt, moet je ook zorgen dat deze groot genoeg is.

Een statistisch onderzoek begon met de volgende onderzoeksvraag: "Hoeveel procent van de Nederlanders vindt dat de media een cartoon van Charlie Hebdo op de voorpagina hadden moeten plaatsen?"

Deze vraag gaat over de variabele "aantal Nederlanders dat vindt dat de media een cartoon van Charlie Hebdo op de voorpagina hadden moeten plaatsen" . Deze variabele is kwantitatief (in getallen uit te drukken). Daartegenover staan kwalitatieve variabelen zoals geslacht of politieke voorkeur.

Opgave 1

Bestudeer de uitleg. Welke van de volgende steekproeven is/zijn representatief? Licht je antwoord toe.

a

Om een onderzoek te doen naar het discotheekbezoek onder 14- tot 18-jarigen kies je de leerlingen van jouw eigen klas.

b

Om de politieke voorkeur van Nederlanders te bepalen worden aselect uit het bevolkingsregister van Nederland `7500` inwoners getrokken die aan het onderzoek deelnemen.

c

Om de kwaliteit van diepvrieskippen te bepalen, kopen de onderzoekers `190` diepvrieskippen; van 19 merken steeds 10 aselect getrokken stuks.

Opgave 2

Bestudeer de uitleg. Welke van de volgende steekproeven is/zijn representatief?

a

Om een onderzoek te doen naar het discotheekbezoek onder 14- tot 18-jarigen kies je de leerlingen van jouw eigen klas.

representatief

twijfelachtig

representatief, als de steekproef groot genoeg is

b

Om de politieke voorkeur van Nederlanders te bepalen worden aselect uit het bevolkingsregister van Nederland `7500` inwoners getrokken die aan het onderzoek deelnemen.

representatief

twijfelachtig

representatief, als de steekproef groot genoeg is

c

Om de gemiddelde onderhoudskosten van een bepaald automerk te bepalen, worden de bezitters van zo’n auto via de "Autokampioen" opgeroepen om de kosten die zij gemaakt hebben op te geven.

representatief

twijfelachtig

representatief, als de steekproef groot genoeg is

d

Om de kwaliteit van diepvrieskippen te bepalen, kopen de onderzoekers `190` diepvrieskippen; van 19 merken steeds 10 aselect getrokken stuks.

representatief

twijfelachtig

representatief, als de steekproef groot genoeg is

Opgave 3

In welke gevallen is sprake van een aselecte steekproef? Licht je antwoord toe.

Tien Deventenaren selecteren door uit het bevolkingsregister van Deventer de eerste tien namen die met een H beginnen, te nemen.

Een provincie in Nederland kiezen door deze geblinddoekt op een kaart van Nederland aan te wijzen.

Vijf havo 4-leerlingen kiezen door uit een zak met dichtgevouwen lootjes met alle achternamen van leerlingen uit 4 havo, de eerste vijf te halen.

Automobilisten om en om bij de toegangsweg van een dorp vanaf 20:00 tot 22:00 uur aanhouden en controleren.

verder | terug