Statistiek > Diagrammen gebruiken
123456Diagrammen gebruiken

Testen

Opgave 19
2007 omzet in € kosten in €
jan `10000` `550000`

feb

`15000` `40000`
mrt `20000` `40000`
apr `30000` `40000`
mei `50000` `60000`
jun `100000` `75000`
jul `300000` `75000`
aug `450000` `75000`
sep `150000` `75000`
okt `50000` `40000`
nov `30000` `40000`
dec `10000` `40000`

Je ziet de omzet en de kosten van een bedrijf. Beiden zijn afgerond op veelvouden van €  `5000,00` .

a

Teken de cumulatieve frequentiepolygoon van de omzet en van de kosten in één figuur. Nummer de maanden `1` tot en met `12` .

b

In welke maanden ligt de cumulatieve frequentiepolygoon van de kosten boven die van de omzet?

c

Wat betekent dit voor het bedrijf?

d

Wat is het eindresultaat voor dit bedrijf over het hele jaar?

Opgave 20

Je ziet een staafdiagram van de wereldvoorraad olie, kolen en gas per regio per eind 2013.

Mtoe = miljoen ton olie-equivalenten = `41808` terajoules.

a

Hoe zie je dat dit diagram geen histogram is?

b

Waarom is een staafdiagram gemaakt en geen cirkeldiagram?

c

Je ziet de bij het staafdiagram behorende data voor eind 2013 en eind 2012. Maak een cirkeldiagram voor de aardgasvoorraad per regio per eind 2013.

Wereld olie-, kolen- en gasvoorraden per regio per eind 2013

bron: BP review of World Energy

2012 2013
[1000 Mtoe] olie kolen aardgas olie kolen aardgas
Noord-Amerika `6,4` `126` `6,6` `8,9` `126` `6,6`
Zuid-Amerika `14,1` `9,8` `6,5` `14,3` `9,8` `6,5`
Europa `2,7` `59,6` `5,3` `2,3` `51,6` `5,1`
Rusland `10,3` `36,8` `10,9` `12,2` `115,2` `50,9`
Midden-Oosten `93,4` `1,1` `51,5` `101,7` `1,1` `64,6`
Afrika `10,6` `107,2` `50,7` `14,3` `36,9` `12,4`
Azië en Australië `5,2` `160,6` `11,6` `6,7` `160,6` `12,1`
Totaal `142,7` `501,2` `143` `160,4` `501,2` `158,2`
d

Welk soort diagram zou je maken als je de voorraden per regio per eind 2013 en per eind 2012 met elkaar wilt vergelijken? Teken dit diagram.

bron: energie.nl

verder | terug