Statistiek > Gegevens samenvatten
123456Gegevens samenvatten

Voorbeeld 3

Je ziet een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon bij deze klassenindeling van levendgeborenen naar leeftijd van de moeder.
Maak een bijpassende boxplot.

> antwoord

Lees bij `50` % de mediaan af, bij `25` % het eerste kwartiel en bij `75` % het derde kwartiel. Het minimum en maximum zitten bij `0` % en `100` %.

Je ziet:

  • het eerste kwartiel `Q_1 =28`

  • de mediaan `Q_2 =31,5`

  • het derde kwartiel `Q_3 =35`

Opgave 11

Bestudeer hoe je bij een klassenindeling een boxplot maakt.

Bekijk het bestand Gegevens van 36 mannen. Maak bij de klassenindeling van de kolom lengte een cumulatieve relatieve frequentiepolygoon en een boxplot.

verder | terug