Statistiek > Uitspraken doen
123456Uitspraken doen

Voorbeeld 1

De lengteverdeling van Nederlandse mannen boven de `20` jaar is bij benadering klokvormig. De gemiddelde lengte is `180,3` cm. De standaardafwijking is `7,74` cm.
Tussen welke twee lengtes zit volgens de vuistregels `68` % van de Nederlandse mannen? En `95` %?

> antwoord

Volgens de vuistregels zit `68` % van deze mannen tussen de gemiddelde lengte min de standaardafwijking en de gemiddelde lengte plus de standaardafwijking. Dus `68` % heeft een lengte tussen `172,6` cm en `188,0` cm.

De `95` %-regel zegt dat `95` % van de lengtes maximaal twee keer de standaardafwijking van het gemiddelde af zit. Dus `95` % van de mannen heeft een lengte tussen `164,8` cm en `195,8` cm.

Opgave 4

Bekijk het voorbeeld. Laat zien dat de verdeling van lengte `L` van de Nederlandse mannen boven de `20` jaar inderdaad klokvormig is.
Teken een bijpassende frequentiepolygoon en reken het gemiddelde `bar(L)` en de standaardafwijking `σ_L` na.

lengte Nederlandse mannen boven 20 jaar
lengte percentage
`lt 163` `1`
`163 - lt 168` `3,3`
`168 - lt 173` `11,8`
`173 - lt 178` `18,2`
`178 - lt 183` `26,7`
`183 - lt 188` `23,2`
`188 - lt 193` `9,3`
`193 - lt 198` `4,9`
`gt 198` `1,5`
Opgave 5

Voor een onderzoek naar de levensduur van batterijen is op basis van twintig waarnemingen een boxplot getekend.

Geef aan welke van de volgende beweringen waar zijn. Licht je antwoord toe.

Minimaal `25` % van de batterijen gaat langer dan `110` minuten mee.

`50` % van de batterijen heeft een levensduur van `104` minuten.

De batterijen gaan gegarandeerd `1,5` uur mee.

Minimaal `75` % van de batterijen is na `112` minuten leeg.

Opgave 6

Op de verpakking van een pak koffie staat een inhoud van `250` gram. In werkelijkheid is dat iets meer of minder. Het gewicht van `1000` pakken koffie wordt gemeten, zonder verpakking. Uit de metingen blijkt een gemiddeld gewicht van `254` gram. De standaardafwijking is `4` gram. Ga ervan uit dat de verdeling van het gewicht klokvormig is.

Geef aan welke uitspraken volgens de vuistregels waar zijn.

Ongeveer `95` % van de pakken koffie heeft een gewicht tussen `246` en `262` gram.

Ongeveer `5` % van de pakken koffie heeft een gewicht onder `246` gram.

Ongeveer `16` % van de pakken koffie heeft minder dan de beloofde `250` gram inhoud.

Ongeveer `50` % van de pakken koffie heeft een gewicht van `250` gram.

Minimaal `75` % van de pakken koffie heeft een gewicht van meer dan `250` gram.

verder | terug