Statistiek > Uitspraken doen
123456Uitspraken doen

Voorbeeld 2

Elk uur wordt in De Bilt de temperatuur gemeten. De resultaten van 8 uur ’s ochtends in de jaren 1981 tot en met 2000 zijn weergegeven in een frequentiepolygoon.

Je kunt de vuistregels niet voor deze frequentieverdeling gebruiken, omdat het geen klokvormige verdeling is.

Geef twee afwijkingen van deze verdeling ten opzichte van een klokvormige verdeling.

> antwoord

Een klokvormige verdeling heeft één maximum, deze polygoon heeft er twee. In een klokvormige verdeling verwacht je het maximum bij de middelste waarde. Deze polygoon heeft meerdere maxima.

Opgave 7

Bekijk de frequentiepolygoon in het voorbeeld.

Je kunt wel de uitspraak doen dat deze frequentieverdeling scheef naar rechts verdeeld is en tweetoppig is. Licht dat toe.

Opgave 8

Old Faithful is de beroemdste en actiefste geiser in het Amerikaanse Yellowstone National Park (Wyoming).

In een uitbarsting kan de geiser tot `32000` liter kokend water zo'n `56` m hoog spuiten. Een uitbarsting duurt tussen de `1,5` en `6` minuten. De toeschouwer moet soms wel geduld hebben, want de tussenpozen tussen twee uitbarstingen variëren tussen drie kwartier en twee uur. Van `272` erupties van de Old Faithful is de duur en de wachttijd vanaf de vorige eruptie gegeven, beide in minuten.
De verdelingen van de duur en de wachttijd zijn allebei tweetoppig. Hoe zie je dat in dit diagram?

verder | terug