Statistiek > Uitspraken doen
123456Uitspraken doen

Testen

Opgave 19

Je ziet een boxplot van de lengtes van `1064` vaders van ongeveer 100 jaar geleden.

a

Welke uitspraak kun je doen over de `25` % kortste mannen?

b

Controleer de uitspraak `266` van deze `1064` mannen had een lengte vanaf `172,0` tot `176,8` cm.

c

Geef twee redenen waarom de lengtes van deze mannen geen zuiver klokvormige frequentieverdeling hebben.

Opgave 20
Leraren in HAVO/VWO
Leeftijd 1980 1985 1990 1995 2000
-29 `20` `12` `8` `3` `6`
30-34 `21` `19` `13` `8` `4`
35-39 `18` `21` `19` `14` `9`
40-44 `14` `18` `21` `20` `14`
45-49 `11` `13` `19` `22` `20`
50-54 `8` `10` `14` `18` `22`
55-59 `5` `6` `5` `12` `17`
60-64 `3` `1` `1` `3` `8`

Je ziet de leeftijdsopbouw van leraren in het havo/vwo in procenten.

a

Bereken voor elk van de vijf genoemde jaren het gemiddelde en de standaarddeviatie van de leeftijden van deze leraren.

b

Teken de vijf frequentiepolygonen en geef die waarden daarin aan.

c

Welke conclusies kun je trekken?

d

De waarden van 1995 en 2000 zijn schattingen die de onderzoekers in 1994 hebben gedaan. Passen die schattingen bij de gegevens uit de voorgaande jaren?

bron: "Onderwijswacht Gelders onderzoek" - Arbon 1994

Opgave 21

Open het bestand Etmaaltemperaturen De Bilt.

a

Maak een histogram van de temperaturen in de maand juli over de jaren 1755 tot 1900. Neem een klassenbreedte van `1` °C.

b

Maak ook een histogram voor de periode van 1900 tot 2007.

c

Vergelijk de twee histogrammen met elkaar. Kun je concluderen dat de temperatuur in de maand juli na 1900 gemiddeld hoger is dan in de voorgaande periode?

verder | terug