Kansmodellen > Kansverdelingen
123456Kansverdelingen

Inleiding

Een bedrijf is geïnteresseerd in de tijd die nodig is om een klant te helpen, de transactietijd. Je kunt die tijd in klassen indelen (bijvoorbeeld van hele minuten) en zo bijhouden hoeveel minuten een transactie duurt. Je maakt dan een kansverdeling voor de variabele transactietijd `t` . Maar de transactietijd kan in feite elke (positieve) reële waarde aannemen. Door steeds kleinere tijdsintervallen te nemen kun je een kansverdeling voor deze continue kansvariabele opstellen, benaderen.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip kansvariabele en bijbehorende synoniemen toevalsvariabele, statistische variabele en statistische variabele

  • het begrip continue kansvariabele;

  • het begrip kansverdeling bij een continue variabele, in het bijzonder de normaalverdeling;

  • extra eigenschappen van de normaalkromme.

Voorkennis:

  • de vuistregels voor klokvormige frequentieverdelingen

  • centrummaten (met name gemiddelde en mediaan) en spreidingsmaten (met name de standaardafwijking)

verder | terug