Kansmodellen > Normale verdelingen
123456Normale verdelingen

Inleiding

Bij heel veel continue toevalsvariabelen blijkt een mooie symmetrische klokvormige kromme te horen. Dat geldt voor het gewicht van appels, de lengte van een grote groep mensen, vulgewichten van literpakken, e.d.
De beroemde wiskundige Gauss (1777 - 1855) vond er een formule voor. Sinds die tijd spreek je van een "Gausskromme" of ook wel "normaalkromme" . Het vulgewicht van pakken suiker is bijvoorbeeld ongeveer normaal verdeeld.

Je leert in dit onderwerp:

  • een normale kans berekenen;

  • het gemiddelde of de standaardafwijking van een normale kansvariabele berekenen.

Voorkennis:

  • het begrip continue kansvariabele;

  • de normaalkromme;

  • de vuistregels voor de normaalkromme gebruiken;

  • kansrekenen.

verder | terug