Kansmodellen > Kansvariabelen optellen
123456Kansvariabelen optellen

Inleiding

Een reistraject bestaat uit een tramreis gevolgd door een busreis. Op beide vervoersmiddelen zul je even moeten wachten voordat ze aankomen: hoe lang zal je wachttijd gemiddeld zijn op dit totale reistraject?

Je kunt dat berekenen met een kansverdeling voor de totale wachttijd. Uit deze kansverdeling volgen regels voor het optellen van beide wachttijden. Dan blijk je de gemiddelde totale wachttijd en de bijbehorende standaardafwijking ook zonder kansverdeling eenvoudig en snel te kunnen berekenen.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip som van twee of meer kansvariabelen;

  • regels voor de verwachting en de standaardafwijking van de som van statistische variabeleen.

Voorkennis:

  • kansverdelingen opstellen bij een statistische variabele;

  • verwachting en standaardafwijking bij een kansverdeling berekenen.

verder | terug