Kansmodellen > Normaal of niet?
123456Normaal of niet?

Inleiding

Als je de gewichten van zo'n `1000` aselect gekozen vrouwen uit de leeftijdsgroep van `20 \- < 30` jaar meet, krijg je ongeveer een klokvormige frequentieverdeling. Maar mag je nu zeggen dat er sprake is van een normale kansverdeling?
Er bestaat normaal-waarschijnlijkheidspapier. Op dat papier wordt een cumulatief relatief frequentiepolygoon een rechte lijn als er van een normale kansverdeling sprake is. Met behulp van de vuistregels kun je vanaf dat papier dan het gemiddelde en de standaardafwijking aflezen.

Als deze gegevens normaal verdeeld zijn, wil je ze wellicht vergelijken met de gegevens van een groep vrouwen uit een andere leeftijdsklasse die ook normaal verdeeld zijn maar met een ander gemiddelde en/of standaard afwijking. Dat kan o.a. door de gegevens van beide kansvariabelen te standaardiseren.

Je leert in dit onderwerp:

  • een cumulatief relatief frequentiepolygoon tekenen op normaal-waarschijnlijkheidspapier;

  • op basis van een grafiek op normaal-waarschijnlijkheidspapier bepalen of een frequentieverdeling normaal verdeeld is;

  • verwachtingswaarde of standaard afwijking van een normaal verdeelde kansvariabele aflezen van normaal-waarschijnlijkheidspapier;

  • wat standaardiseren is en wat de standaardnormale kansverdeling is;

  • de `z` -waarde berekenen en toepassen bij het vergelijken van normale kansverdelingen.

Voorkennis:

  • werken met normale kansverdelingen;

  • kansen berekenen bij normale kansverdelingen;

  • grenswaarden terugzoeken bij normale kansen;

  • een cumulatief frequentiepolygoon maken bij een frequentietabel of histogram.

verder | terug