Steekproef en Populatie > Populatie en steekproeven
12345Populatie en steekproeven

Inleiding

In werkelijkheid is het vaak onmogelijk of te duur om alle te onderzoeken waardes van een toevalsvariabele te achterhalen. Dit geldt ook voor normaal verdeelde toevalsvariabelen zoals 'de lengte van een zonnebloem in midden-Frankrijk in het jaar 2015'. Hoe kun je daar ooit met zekerheid het gemiddelde of de standaardafwijking van kennen? Stuk voor stuk opmeten zal een enorme en prijzige operatie zijn.

Je leert in dit onderwerp:

  • het begrip representatieve steekproef;

  • dat de steekproevenverdeling van steekproeven uit een normaal verdeelde populatie ook normaal is verdeeld.

Voorkennis:

  • de normale verdeling met zijn vuistregels over het gemiddelde en de standaardafwijking;

  • herkennen of een frequentieverdeling normaal is of niet;

  • de wortel-n-wet gebruiken.

verder | terug