Steekproef en Populatie > Toetsen van hypothesen
12345Toetsen van hypothesen

Inleiding

De inhoud van een fles cola is ongeveer `1,5` liter. Omdat de fabrikant volgens Europese richtlijnen niet te veel klanten mag teleurstellen moet hij zijn flessen vullen met een volume dat normaal is verdeeld met gemiddeld `1530` mL en een standaardafwijking van `18` mL. Nu bevat minder dan `5` % van zijn flessen te weinig cola. Hoe kan deze fabrikant nagaan of zijn flessen aan deze norm voldoen?

Je leert in dit onderwerp:

  • de begrippen hypothese toetsen, nulhypothese, alternatieve hypothese, kritieke gebied, onterecht de nulhypothese verwerpen;

  • het begrip significantieniveau en de procedure bij hypothese toetsen;

  • linkszijdige, rechtszijdige, tweezijdige toetsen uitvoeren.

Voorkennis:

  • de normale verdeling met zijn vuistregels over het gemiddelde en de standaardafwijking;

  • kansen en grenswaardes berekenen met de normale verdeling;

  • de wortel-n-wet gebruiken.

verder | terug