Steekproef en Populatie > Populatiegemiddeldes schatten
12345Populatiegemiddeldes schatten

Inleiding

Je wilt een schatting maken van de gemiddelde lengte van zonnebloemen in midden Frankrijk in 2015. Dat doe je natuurlijk door één keer een grote steekproef te trekken, want alle zonnebloemen van dat jaar opmeten is onbegonnen werk. En ook meerdere grote steekproeven nemen is nauwelijks haalbaar en zeker veel te duur. Maar hoe betrouwbaar is je schatting op grond van één steekproef?

Je leert in dit onderwerp:

  • het 95%-betrouwbaarheidsinterval van een steekproefgemiddelde bepalen om een populatiegemiddelde te kunnen schatten;

  • betrouwbaarheidsintervallen met een andere betrouwbaarheid dan 95% kunnen bepalen/inschatten.

Voorkennis:

  • de normale verdeling met zijn vuistregels over het gemiddelde en de standaardafwijking;

  • kansen en grenswaarden berekenen met de normale verdeling;

  • de wortel-n-wet gebruiken.

verder | terug