Steekproef en Populatie > Populatieproporties schatten
12345Populatieproporties schatten

Inleiding

Je wilt een schatting maken van het percentage havoleerlingen dat doorstroomt naar vwo 5. Dat doe je door één keer een grote steekproef te trekken, want alle havoleerlingen in heel Nederland bevragen is ondoenlijk. En ook veel steekproeven nemen is nauwelijks haalbaar en zeer kostbaar. Maar hoe betrouwbaar is je schatting op grond van één steekproef?

Je leert in dit onderwerp:

  • een ja/nee-kansverdeling herkennen en het verband met de schatting van een populatieproportie weten;

  • het 95%-betrouwbaarheidsinterval en andere betrouwbaarheidsintervallen van een steekproefproportie bepalen om een populatieproportie te kunnen schatten;

  • een populatieproportie toetsen.

Voorkennis:

  • de normale verdeling met zijn vuistregels over het gemiddelde en de standaardafwijking;

  • kansen en grenswaarden berekenen met de normale verdeling;

  • hypothese toetsen met de normale verdeling;

  • werken met betrouwbaarheidsintervallen bij het schatten van een populatiegemiddelde.

verder | terug