Verbanden en verschillen > Verschil kwantitatieve variabelen
1234Verschil kwantitatieve variabelen

Uitleg

Om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen omtrent het verschil in levensduur van twee typen (twee populaties) batterijen, is van beide typen een steekproef van 15 stuks genomen.

Levensduur is een continue kwantitatieve variabele: je kunt statistische gegevens berekenen zoals steekproefgemiddelde, steekproefstandaardafwijking en de steekproefmediaan.

In dit geval is voor beide steekproeven de bijbehorende boxplot gemaakt.

Door de boxplots boven elkaar boven dezelfde getallenlijn te presenteren, is het mogelijk een betrouwbare uitspraak over het verschil in levensduur van beide typen batterijen te doen.

Daarbij gebruik je de volgende vuistregels:

  • Als de boxen elkaar niet overlappen, is "het verschil groot."

  • Als de boxen elkaar wel overlappen en minstens één mediaan buiten de box van de andere boxplot ligt, is "het verschil middelmatig."

  • In alle andere gevallen is "het verschil gering."

Bedenk: de "box" is het interval vanaf het eerste kwartiel `Q_1` tot en met het derde kwartiel `Q_3` .

Opgave 1

Bekijk de uitleg.
Ook zonder de afspraken waarmee je een maat kunt geven aan het verschil in levensduur tussen de type batterijen, kun je al met zekerheid het een en ander concluderen omtrent dat verschil.

a

Noem minstens twee van dergelijke conclusies en geef aan hoe je tot die conclusies gekomen bent.

b

Geef de conclusie over het verschil in levensduur van deze batterijen die je met behulp van de afspraken over verschillen in boxplots kunt trekken.

Opgave 2

Bekijk de tabel. De gegevens hebben betrekking op het aantal uur sport per week van 73 jongens en 102 meisjes.

mediaan jongens `~~ 4,0` uur mediaan meisjes `~~ 2,0` uur
interkwartielafstand `~~ 4,2` uur interkwartielafstand `~~ 4,0` uur
eerste kwartiel `~~ 1,8` uur derde kwartiel `~~ 4,3` uur
a

Teken de boxplots voor zover mogelijk. Teken ze boven elkaar.

b

Welke conclusie kun je trekken ten aanzien van het verschil in het aantal uur sport per week van jongens en meisjes?

verder | terug