Verbanden en verschillen > Verschil kwalitatieve variabelen
1234Verschil kwalitatieve variabelen

Inleiding

Kun je zonder meer zeggen dat mannen langer zijn dan vrouwen? Dat er meer meisjes wiskunde A kiezen dan jongens? Dat Belgen meer vreemde talen spreken dan Nederlanders?

Bij de verschillende soorten statistische variabelen horen verschillende meetniveau's, die ken je al. Als je verschillen tussen statistische variabelen in kaart wil brengen, hangt de manier waarop je dit kunt doen af van het meetniveau van deze variabelen.

Je leert in dit onderwerp:

  • het verschil tussen twee kwalitatieve variabelen te beschrijven en te interpreteren;

  • te werken met vuistregels om deze verschillen te beschrijven.

Voorkennis:

  • soorten statistische variabelen herkennen;

  • de begrippen onderzoek, steekproef, populatie en representatief.

verder | terug