Lineair programmeren > Stelsels
12345Stelsels

Inleiding

Bij lineair programmeren gaat het om het vinden van een maximale of een minimale waarde van bijvoorbeeld winst of kosten. Tot nu toe heb je met behulp van differentiëren een maximale of minimale waarde bepaald. Dat kon, omdat je een functie had die van één variabele afhing. Bij lineair programmeren hangen de winst of de kosten af van meerdere variabelen volgens lineaire verbanden. Daarom gaan we eerst naar lineaire vergelijkingen en ongelijkheden van twee variabelen kijken.

Je leert in dit onderwerp:

  • stelsels van twee vergelijkingen met twee onbekenden systematisch oplossen;

  • uit een beschreven situatie een stelsel vergelijkingen afleiden;

  • gebieden bij lineaire ongelijkheden in beeld brengen ook met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • werken met (vooral lineaire) functies, domein en bereik;

  • vergelijkingen oplossen.

verder | terug