Lineair programmeren > Stelsels
12345Stelsels

Verwerken

Opgave 9

Los de stelsels vergelijkingen op.

a

b

c

d

Opgave 10

In een bak zitten pakjes. In een aantal van die pakjes zit een cadeautje ter waarde van € 9,-, in de overige zit een cadeautje ter waarde van € 1,-. Het totale bedrag aan cadeautjes is € 3000,-. Hoeveel pakjes met een cadeautje van € 9,- zijn er?

a

Stel twee vergelijkingen met twee onbekenden op om dit probleem op te lossen.

b

Los het bij a gevonden stelsel op en beantwoord de gestelde vraag.

Opgave 11

Een gebied in een -assenstelsel wordt beschreven door de ongelijkheden:

a

Teken dit gebied.

b

Bereken de coördinaten van de vier hoekpunten van het gebied.

Opgave 12

Een winkelier wil twee nieuwe merken waspoeder aan zijn klanten aanbieden. Beide merken, A en B, zitten in dozen van kg elk. Beide soorten dozen hebben dezelfde afmetingen. De winkelier heeft elke dag ruimte voor hoogstens  dozen waspoeder en hij wil in elk geval  dozen van elk merk aan het begin van de dag hebben staan. Hij vult zijn schap met waspoeder uitsluitend aan het begin van de dag bij.
is het aantal dozen van merk A, is het aantal dozen van merk B.

a

Geef in een assenstelsel alle mogelijke combinaties weer.

Op een zekere dag heeft de winkelier voor precies € 183,00 aan waspoeder verkocht.

Merk A kost € 4,50 per pak, merk B kost € 5,25 per pak.

b

Hoeveel pakken waspoeder van merk A heeft hij die dag verkocht?

verder | terug