Lineair programmeren > Stelsels
12345Stelsels

Voorbeeld 2

Teken in een -assenstelsel het gebied dat voldoet aan de ongelijkheden:

> antwoord

Bekijk eerst .

  • De grenslijn wordt .

  • Vul in: . Dit klopt.

  • Het gebied bestaat uit alle punten boven de lijn:

Bekijk vervolgens .

  • De grenslijn wordt .

  • Vul in: . Dit klopt.

  • Het gebied bestaat uit alle punten onder de lijn:

Het uiteindelijke gebied is het stuk tussen en , boven de lijn en onder de lijn . Hier is het getekend in GeoGebra.

Opgave 7

Teken in een -assenstelsel het gebied dat wordt beschreven door de ongelijkheden:
, en

Opgave 8

Je moet een groep van 30 personen van drinken voorzien. Je koopt literpakken appelsap en sinaasappelsap. Je hebt minstens 6 pakken nodig, maar 10 pakken of meer is te veel. Je hebt € 20,00. Appelsap kost € 1,80 per literpak en sinaasappelsap € 2,10 per literpak. Neem als variabelen het aantal pakken appelsap en het aantal pakken sinaasappelsap .

a

Aan welke ongelijkheden moeten deze variabelen voldoen?

b

Teken het gebied met punten die aan al deze ongelijkheden voldoen in een -assenstelsel.

c

Beide variabelen kunnen alleen gehele waarden aannemen.
Hoeveel oplossingen zijn er mogelijk?

verder | terug