Lineair programmeren > Stelsels
12345Stelsels

Testen

Opgave 14

Los deze stelsels vergelijkingen op:

a

b

Opgave 15

Een gebied voldoet aan de ongelijkheden:

, , en

a

Teken dit gebied in een -assenstelsel.

b

Bereken de coördinaten van alle hoekpunten van het gebied.

Opgave 16

De muziekvereniging "Juliana" wil weten hoeveel volwassenen er waren bij hun laatste concert, dat uitverkocht was met in totaal bezoekers. Ze bestuderen daarom de kaartverkoop. De totale opbrengst was € 1401,-. De prijs van de kaartjes was € 6,- voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen. Het aantal volwassenen kun je voorstellen door en het aantal kinderen door .

a

Stel hierbij twee vergelijkingen in en op.

b

Bereken het aantal volwassenen dat de voorstelling heeft bijgewoond.

verder | terug