Lineair programmeren > Functies van meerdere variabelen
12345Functies van meerdere variabelen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Eigen antwoord.

b

c

Zie de uitleg.

Opgave 1
a

Het maximaal aantal plaatsen is 300:
Per twee kinderen is er minimaal één volwassene:
Het aantal verkochte kaartjes is positief of 0: en

b
c
d
e

Het donker gekleurde gebied bestaat uit alle punten die aan alle vier de randvoorwaarden voldoen. Dit zijn de enige combinaties die je in deze situatie in de formule van mag invullen.

f

Het punt met de hoogste waarde van geeft de maximale waarde van die onder de randvoorwaarden is toegestaan.

Opgave 2
a

b
c

Uit de applet blijkt dat blijft oplopen tot je uit het toegestane gebied komt. Omdat de niveaulijnen minder steil naar beneden lopen dan de lijn die bij de grens van het gebied horen, wordt de hoogste waarde voor in bereikt.

d

euro

Opgave 3
a

b
c

in punt

d

€ 1275,00

Opgave 4
a
b
c

d

12,5

Opgave 5
a

b
c
d

24

Opgave 6
a
b
c

De grafieken raken elkaar: de afgeleide van is gelijk aan , zodat de afgeleide van ook gelijk moet zijn aan , ofwel:
Uit dit laatste volgt en (de negatieve waarden vervallen).
Invullen in geeft , zodat .

Het gevraagde punt is .

d

Opgave 7
a

, waarin en de lengte en breedte van het grasveldje zijn en de oppervlakte is.

b
c
d

2304 m2

Opgave 8
a
b
c
d

Opgave 9
a
b
c

Het minimum van is 6 in het punt .
Het maximum van is 20 in het punt .

Opgave 10
a
b
c

Het minimum van is 4 in het punt .
Het maximum van is 17 in het punt .

Opgave 11
a

waarin de hoeveelheid A in duizenden kilogram en de hoeveelheid B in duizenden kilogram is.

b
c
d

€ 4000,00

Opgave 12

De maximale winst is € 533,00.

Opgave 13
a
b

De minimale waarde is 0 in het punt .
De maximale waarde is 34, onder andere in de punten en .

Opgave 14

De maximaal mogelijke winst is € 3900,00 als de wijnhandelaar 40 kisten wijn in Haarlem en 30 kisten wijn in Alkmaar verkoopt.

bron: examen 1993 – I

Opgave 15
a

Doen.

b

antwoord

verder | terug