Lineair programmeren > Functies van meerdere variabelen
12345Functies van meerdere variabelen

Toepassen

Opgave 13Wijnhandelaar
Wijnhandelaar

Een wijnhandelaar verkoopt steeds in december kisten met flessen wijn. Dit jaar heeft hij voor het vullen van de kisten tot zijn beschikking: flessen Ammency, flessen Bourgand en flessen Cereul.
Hij heeft een winkel in Haarlem en een winkel in Alkmaar.
Voor de winkel in Haarlem is het verstandig de kisten te vullen met flessen Ammency, fles Bourgand en fles Cereul. De kisten voor Alkmaar vult hij allemaal met flessen Ammency, flessen Bourgand en fles Cereul.

Op grond van zijn ervaringen met de afzetmogelijkheden in beide steden gaat hij uit van de formule:

Hierbij is de totale winst in euro bij verkoop van kisten in Haarlem en kisten in Alkmaar.
Bekijk het -assenstelsel met daarin een aantal isowinstlijnen. De isowinstlijnen zijn cirkels met middelpunt .

Bepaal het toegestane gebied; bereken voor welke prijzen de wijnhandelaar zijn kisten wijn in Haarlem en Alkmaar moet verkopen om een maximaal mogelijke winst te verkrijgen en bereken zijn maximaal mogelijke winst.

(bron: examen vwo wiskunde A in 1993, eerste tijdvak)

verder | terug