Lineair programmeren > Functies van meerdere variabelen
12345Functies van meerdere variabelen

Verwerken

Opgave 8

Gegeven is de functie op het gebied met punten die voldoen aan de randvoorwaarden:

a

Teken het toegestane gebied.

b

Teken een drietal niveaulijnen van de gegeven functie.

c

Bepaal de maximale en de minimale waarde van op het gegeven gebied.

Opgave 9

Gegeven is de functie op het gebied met punten die voldoen aan de randvoorwaarden:

a

Teken het toegestane gebied.

b

Teken een drietal niveaulijnen van de gegeven functie.

c

Bepaal de maximale en de minimale waarde van op het gegeven gebied.

Opgave 10

Een bedrijf beschikt over een machine waarmee twee varianten van een bepaald product kunnen worden gemaakt: variant A en variant B.
Voor kg van variant A moet de machine uur werken en is kg grondstof nodig.
Voor kg van variant B moet de machine uur werken en is kg grondstof nodig.
In totaal werkt de machine uur per week en is er kg grondstof beschikbaar.
De winst op variant A is € 400,00 per kg en die op variant B is € 500,00 per kg.
Het bedrijf streeft naar een maximale winst op dit product.

a

Over welke functie van twee variabelen gaat dit probleem?

b

Welke randvoorwaarden zijn er?

c

Teken het toegestane gebied.

d

Bereken de maximale winst per week.

Opgave 11

Een boer heeft  m2 grond om aardappelen en bieten op te verbouwen. Hij reserveert daarvoor € 450,00 en  werkdagen.
De benodigde arbeidstijd per  m2 schat hij voor de aardappelen op  dagen, net als voor de bieten.
De kosten per  m2 schat hij op € 54,00 voor de aardappelen en € 36,00 voor de bieten.
De winst per m2 schat hij op € 100,00 voor de aardappelen en € 90,00 voor de bieten.

a

Over welke functie van twee variabelen gaat dit probleem?

b

Welke randvoorwaarden zijn er? Teken het toegestane gebied.

c

Bereken de maximale winst die de boer kan behalen in één seizoen.

Opgave 12

Gegeven is de functie voor alle punten die voldoen aan de randvoorwaarden:

a

Teken het toegestane gebied en enkele niveaulijnen van deze functie.

b

Welke waarden neemt de gegeven functie aan op het toegestane gebied?

verder | terug