Lineair programmeren > Functies van meerdere variabelen
12345Functies van meerdere variabelen

Practicum

Je kunt met sommige grafische rekenmachines ongelijkheden tekenen zoals en dergelijke.
Op de TI-84 moet je daarvoor in je grafische rekenmachine invoeren als en vervolgens instellen dat de grafiek geen lijn wordt, maar een gearceerd vlakdeel, zie figuren. Je moet wel bedenken aan welke kant van de lijn je de inkleuring wilt zien. Met wordt het gebied onder de lijn bedoeld, dus het gebied waar in ligt. (Kies een gemakkelijk punt om even na te gaan aan welke kant van de lijn je gebied zit.)

verder | terug