Lineair programmeren > Functies van meerdere variabelen
12345Functies van meerdere variabelen

Theorie

Een functie van twee variabelen heeft de vorm . Het gaat om een formule van de vorm waarbij rechts van het isgelijkteken een uitdrukking staat waar alleen en als variabelen in voorkomen.

Bij zo'n functie van twee variabelen hoort bij het punt in een -assenstelsel één uitkomst. Niet altijd passen alle punten in het -assenstelsel bij de beschreven situatie, vaak zijn er randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn ongelijkheden, zoals , , , enzovoort.
De punten van het -assenstelsel die aan alle ongelijkheden voldoen vormen het toegestane gebied, het domein van de functie.

Om de functie zichtbaar te maken, teken je niveaulijnen. Een niveaulijn van deze functie is een lijn waarop een vaste waarde heeft. Door enkele van die niveaulijnen te tekenen, wordt duidelijk waar de functie maximaal dan wel minimaal is op het toegestane gebied.

In praktijksituaties zal er vaak sprake zijn van een functie van meerdere variabelen. Bij meer dan drie variabelen kun je zo'n functie niet meer in beeld brengen. Je hebt dan computerprogramma's nodig om iets over zo'n functie, het toegestane gebied en het maximum of minimum te kunnen zeggen.

verder | terug