Lineair programmeren > Beslissingsproblemen
12345Beslissingsproblemen

Inleiding

Een rijwielhandelaar verkoopt naast gewone fietsen steeds vaker e-bikes, fietsen met electrische ondersteuning. Hij moet dus beide soorten in voorraad hebben. De aanschafkosten zijn verschillend voor deze soorten fietsen, maar de winst die hij erop maakt ook. Hoe kan hij door zijn voorraad slim in te delen zoveel mogelijk winst maken?

Dit is een "lineair programmeringsprobleem" . Je leert in dit onderdeel hoe je die kunt vertalen naar het werken met een (lineaire) functie van twee variabelen.

Je leert in dit onderwerp:

  • lineaire beslissingsproblemen met twee variabelen vertalen naar een functie van twee variabelen en bijpassende randvoorwaarden;

  • een lineair programmeringsprobleem oplossen met behulp van niveaulijnen;

  • een lineair programmeringsprobleem oplossen met behulp van "randen wandelen" ;

Voorkennis:

  • het begrip functie van meerdere variabelen en de bijbehorende randvoorwaarden;

  • een voorstelling maken van de waarden van een functie van twee variabelen met behulp van niveaulijnen.

verder | terug