Lineair programmeren > Beslissingsproblemen
12345Beslissingsproblemen

Voorbeeld 2

Gebruik de gegevens uit het Voorbeeld 1.
Je kunt nu het toegestane gebied tekenen en het probleem (de winst maximaliseren) oplossen.

Dit hoeft niet met behulp van niveaulijnen. Omdat het om een lineaire doelfunctie en dus om een lineair probleem gaat, bereik je de maximale (of minimale) winst altijd in een hoekpunt van het toegestane gebied. Je kunt dus volstaan met het berekenen van al die hoekpunten en de bijbehorende waarden door en in de doelfunctie in te vullen. Dan wordt snel duidelijk waar de maximale winst wordt behaald.

Deze methode wordt wel de "randenwandelmethode" genoemd. Je wandelt als het ware over de grenzen van het toegestane gebied.

Opgave 6

Gebruik de gegevens uit het Voorbeeld 2.

a

Bepaal zelf alle hoekpunten van het toegestane gebied.

b

Bereken de winst in elk van de hoekpunten van het toegestane gebied.

Opgave 7

Gebied wordt begrensd door:

De doelfunctie is , waarbij en geheel moeten zijn.

a

Teken het gebied .

b

Bepaal met behulp van de randenwandelmethode het maximum en het minimum van op het gebied .

verder | terug