Lineair programmeren > Beslissingsproblemen
12345Beslissingsproblemen

Voorbeeld 3

Een firma moet dozen, elk met literblikken appelmoes, naar twee filialen transporteren. Deze dozen komen uit drie magazijnen. De transportkosten in euro per doos zijn weergegeven in de tabel.

magazijn 1 magazijn 2 magazijn 3
filiaal 1 2 1 5
filiaal 2 7 3 8

In magazijn 1 staan dozen, in magazijn 2 ook en in magazijn 3 zijn er dozen.

Naar filiaal 1 moeten dozen, naar het andere filiaal .

Hoe kun je dit transportprobleem zo oplossen dat de totale benodigde transportkosten zo klein mogelijk zijn?

> antwoord

De variabelen zitten in het aantal dozen dat van een bepaald magazijn naar een bepaald filiaal moet. Er zijn echter geen zes variabelen, want neem aan dat je dozen van magazijn 1 naar filiaal 1 stuurt, dan kunnen er nog dozen naar filiaal 2. En zo kun je doorgaan, dat is in de tabel weergegeven.

magazijn 1 magazijn 2 magazijn 3 totaal
filiaal 1
filiaal 2
totaal

Elk van deze zes uitdrukkingen in en is positief en dat levert een randvoorwaarde op.
De doelfunctie wordt gevormd door de totale transportkosten:

Bepaal nu alleen nog de waarden van en waarin minimaal is.

Opgave 8

Gebruik de gegevens uit het Voorbeeld 3.

a

Stel alle randvoorwaarden op.

b

In welk punt van het toegestane gebied is minimaal?

Opgave 9

Een oliemaatschappij heeft een voorraad van barrels in Koeweit, barrels in Galveston en barrels in Caracas. Een klant in New York heeft barrels besteld. Een tweede klant in Londen wil de overige barrels wel afnemen. De transportkosten in dollarcent per barrel bedragen:

New York Londen
Koeweit 38 35
Galveston 10 22
Caracas 18 25
a

Maak een schema van het transport van de totale voorraad van deze oliemaatschappij in het geval er barrels van Koeweit naar New York en van Galveston naar New York worden getransporteerd. Wat zijn de bijbehorende transportkosten?

b

Bereken door middel van lineair programmeren een transportschema waarbij de transportkosten minimaal zijn.

naar: examen vwo wiskunde A in 1983, eerste tijdvak

verder | terug