Lineair programmeren > Beslissingsproblemen
12345Beslissingsproblemen

Verkennen

Opgave V1

Een rijwielhandelaar krijgt van de fabrikant een aanbod van elk gewenst aantal fietsen en e-bikes tegen een inkoopprijs van € 500,00 per fiets en € 900,00 per e-bike. Dat aanbod lijkt hem wel wat, maar meer dan fietsen van die fabrikant wil hij niet aanschaffen, het aantal e-bikes heeft geen beperkingen. Hij heeft voor dit aanbod maximaal € 95000,00 ter beschikking. Verder heeft hij maximaal m2 opslagruimte voor deze bestelling, waarbij hij voor een fiets en een e-bike m2 per stuk rekent.
Per fiets kan hij € 200,00 winst maken en per e-bike € 300,00.

Hoeveel winst kan hij maximaal maken op dit aanbod?

verder | terug