Lineair programmeren > Lineair programmeren met de Excel Oplosser
12345Lineair programmeren met de Excel Oplosser

Inleiding

Een rijwielhandelaar verkoopt naast gewone fietsen, ook kinderfietsen en bakfietsen. Hij moet alle drie de soorten in voorraad hebben. Zijn aanschafkosten zijn verschillend voor deze soorten fietsen, maar de winst die hij erop maakt ook. Hoe kan hij door zijn voorraad slim in te delen zoveel mogelijk winst maken?

Ook dit is een "lineair programmeringsprobleem" , maar nu met meer dan twee variabelen. Je leert in dit onderdeel hoe je dit kunt vertalen naar het werken met een (lineaire) functie van drie variabelen of meer...

Je leert in dit onderwerp:

  • lineaire beslissingsproblemen met meer dan twee variabelen vertalen naar een functie van deze variabelen en bijpassende randvoorwaarden;

  • een lineair programmeringsprobleem oplossen met behulp van de Oplosser in Excel.

Voorkennis:

  • het begrip functie van meerdere variabelen en de bijbehorende randvoorwaarden;

  • werken met het rekenbladprogramma Excel.

verder | terug