Lineair programmeren > Lineair programmeren met de Excel Oplosser
12345Lineair programmeren met de Excel Oplosser

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

Zie de uitleg.

Opgave 1
a

De drie randvoorwaarden in de eerste regel volgen direct uit de tekst en uit het feit dat er geen negatief aantal fietsen van welke soort dan ook bestaat.
De tweede randvoorwaarde betreft alle genoemde inkoopcijfers.
De derde randvoorwaarde gaat over de opslagruimte.

b

Ja, maar dan moet je in 3D werken, met een -as, een -as en een -as.

c

De maximale winst is €  bij een verkoop van 80 fietsen, 10 kinderfietsen en 15 bakfietsen.

Opgave 2
a
werk (dagen/are) kosten (euro/are) oppervlakte (are) winst (euro/are)
aardappelen 4,5 54 1 100
bieten 4,5 36 1 90
maïs 0,5 27 1 60
totaal 24 540 18
b

Randvoorwaarden:

Doelfunctie:

c

De maximale winst is € 1203,75 bij 1,125 are aardappelen, 2,625 are bieten en 14,25 are maïs.

d

op zijn hoogst € 1350,00

Opgave 3

In hal I is men uur aan het werk.
In hal II is men uur aan het werk.
Het inbouwen kost uur, de superuitvoering uur en het afwerken kost uur.
In totaal kost het maken van de set vliegtuigen uur.

Opgave 4
a

Dit kun je berekenen door het aantal van 30 te maken modellen Motorzwever in de kolom van hal II te verlagen naar 15 stuks.

b

Een voordeel is dat de totale maximale winst verhoogd is.
Een nadeel is dat het totaal aantal uur dat voor die winst is gewerkt, ook omhoog is gegaan.

Opgave 5
a
aantal voorwaarde voorwaarde voorwaarde doel
totaal
b

, en met maximale waarde voor gelijk aan

Opgave 6
a
aantal voorwaarde voorwaarde doel
totaal
b

, en met maximale waarde voor gelijk aan

Opgave 7

De maximale winst is € 38,40 bij 3000 geurloze pakjes en 1600 pakjes zakdoekjes met menthol.

Opgave 8

Beide methodes geven minimale kosten van € 5,50.

Opgave 9
a

€ 

b

Alleen de hoeveelheid hout is voldoende.

c
d

De winst is maximaal €  bij een productie van 120 pakketten S, 60 pakketten T en 26 pakketten P.

bron: examen 1985 – I

Opgave 10
a

De maximale winst is €  als de eigenaresse 12 kleine huizen, 1 medium huis en 2 grote huizen bouwt.
De door te factureren bouwkosten zijn € .

b

De bouwkosten zijn minimaal als er 12 kleine, 1 medium en 2 grote huizen worden bijgebouwd.

Opgave 11
a

De maximale winst van € 240,00 bereikt J. Smit bij een productie van 3 uur aan proces P, 3 uur aan proces Q en 0 uur aan proces R. Hij moet daar 6 uur per dag voor werken.

b

De maximale winst is nu € 226,67. J. Smit moet dan proces P en Q ieder uitvoeren in niet gehele uren (respectievelijk 2,33 en 3,33 uur) en het is de vraag of hij dat efficiënt vindt. Bovendien eindigt hij z'n werkdag dan met een boekenplank die onaf is. Dat lijkt ook niet wenselijk.

Opgave 12

De minimale kosten zijn dan € . In dit geval is , , , en .

De tabel die ingevoerd moet worden in de Oplosser:

aantal a b c d e f g h i fabriek D fabriek E fabriek F mijn A mijn B mijn C kosten
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Opgave 13

€ 38,40

Opgave 14
a

Als het aantal is dat vanuit de fabriek in NL naar A gaat, het aantal is dat vanuit de fabriek in NL naar B gaat en het aantal is dat vanuit de fabriek in NL naar C gaat, dan is .

b

Randvoorwaarden zijn: , , en . Gebruik de Oplosser in Excel. De minimale kosten zijn € 43000,-.

verder | terug