Lineair programmeren > Lineair programmeren met de Excel Oplosser
12345Lineair programmeren met de Excel Oplosser

Verkennen

Opgave V1

Een rijwielhandelaar krijgt van de fabrikant een aanbod van elk gewenst aantal fietsen, kinderfietsen en bakfietsen tegen een inkoopprijs van € 450,00 per fiets en € 300,00 per kinderfiets en € 950,00 per bakfiets. Dat aanbod lijkt hem wel wat, maar meer dan 80 fietsen van die fabrikant wil hij niet aanschaffen en hij heeft voor dit aanbod maximaal € 56000,00 ter beschikking. Verder heeft hij maximaal 60 m2 opslagruimte voor deze bestelling, waarbij hij voor een fiets en een kinderfiets 0,5 m2 per stuk rekent en voor een bakfiets 1 m2. Hij wil minstens 10 kinderfietsen aanschaffen.
Per fiets kan hij € 200,00 winst maken, per kinderfiets € 150,00 en per bakfiets € 350,00.

Hoeveel winst kan hij maximaal maken op dit aanbod?

verder | terug