Werken met formules > Formules herschrijven
1234567Formules herschrijven

Inleiding

Formules kun je vaak op verschillende manieren schrijven. Zo kun je de omtrek van een rechthoek uitleggen als "Tel lengte en breedte en lengte en breedte bij elkaar op" , maar ook als "Neem `2` keer de lengte en `2` keer de breedte en tel dat bij elkaar op" . Dan zeg je verschillende dingen, maar die leveren toch altijd dezelfde omtrek op. Het zijn gelijkwaardige formules (in woorden). Soms is de éne versie van de formule handiger, soms werk je liever met een andere...

Je leert in dit onderwerp:

  • formules herleiden;

  • haakjes uitwerken;

  • ontbinden in factoren;

  • werken met breuken.

Voorkennis:

  • werken met variabelen (met "letters" );

  • eenvoudige algebraïsche technieken zoals terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en werken met haakjes.

verder | terug