Werken met formules > Formules herschrijven
1234567Formules herschrijven

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

en .

b

en .

c

Bijvoorbeeld door twee grafieken van afhankelijk van te maken. Dat gaat nu gemakkelijk omdat je de formules al de juiste vorm hebt gegeven. Vervolgens kun je bij het snijpunt van de grafieken de oplossing voor en aflezen.

Maar je kunt dit ook algebraïsch oplossen...

Opgave 1
a

geeft en dus .

b

geeft en dus .

c

geeft en dus .

d

geeft en dus .

Opgave 2
a

b

c

d

Opgave 3
a

en .

b

Omdat vind je en dus .
( kan niet want .)

Opgave 4
a

b

c

d

e

f

Opgave 5
a

b

c

d

Opgave 6
a

b

c

d

e

Opgave 7
a

b

c

d

e

Opgave 8
a

b

c

Mits .

Opgave 9
a

b

, mits .

c

d


Mits

Opgave 10
a

b

c

d

Opgave 11
a

b

c

d

Opgave 12
a

b

c

d

Opgave 13
a

b

c

d

Opgave 14
a

b

c

d

e

f

g

h

Opgave 15
a

b

c

d

e

f

g

h

Opgave 16
a

b

c

d

e

f


Mits .

Opgave 17Een boswal aanleggen
Een boswal aanleggen
a

Van het rechthoekige stuk weiland is de lengte tweemaal zo groot als de breedte. Noem de breedte meter; dan is de lengte natuurlijk meter. Deze twee vermenigvuldigen geeft de oppervlakte .

b

Aan de langste zijde wordt aan beide zijden meter weggehaald voor de boswal. Je krijgt dus meter.

Aan de kortste zijde wordt aan één kant meter weggehaald. Je krijgt dan meter.

De formule voor de oppervlakte wordt dus .

c

De breedte is dus meter.

Opgave 18Windmolens
Windmolens
a

geeft hieruit volgt en dus m/s. Dat is ongeveer km/h.

b

geeft en dus .

c

km/h m/s en km/h m/s.

m/s:

m/s:

Je moet dan een diameter kiezen tussen meter en meter.

Opgave 19
a

b

c

Opgave 20
a

b

Opgave 21
a

Fout: .

b

Fout:

c

Goed: .

d

Fout: , mits .

Opgave 22
a

b

c

d

, mits .

verder | terug