Werken met formules > Formules herschrijven
1234567Formules herschrijven

Verwerken

Opgave 12

Herleid.

a

b

c

d

Opgave 13

Druk in de formules uit in . Schrijf ze daarna zo eenvoudig mogelijk.

a

b

c

d

Opgave 14

Werk de haakjes weg.

a

b

c

d

e

f

g

h

Opgave 15

Ontbind in factoren.

a

b

c

d

e

f

g

h

Opgave 16

Schrijf als één breuk.

a

b

c

d

e

f

verder | terug