Werken met formules > Formules herschrijven
1234567Formules herschrijven

Voorbeeld 1

Voorbeelden van haakjes wegwerken zijn:

Let er wel op dat het wegwerken van haakjes geen blind automatisme wordt. Soms kun je met een formule juist veel eenvoudiger werken als je de haakjes gewoon laat staan. Als je bijvoorbeeld wilt weten voor welke de uitdrukking gelijk is aan , dan zie je nu meteen dat dat geldt voor . Bij de uitdrukking zie je dat een stuk minder snel. Denk ook steeds na of het wegwerken wel is toegestaan.

  • Goed:

  • Fout:

Bij de eerste breuk moet je zowel als door delen.
Met een getalvoorbeeld kun je zien dat de tweede breuk niet goed is weggewerkt. Kies je bijvoorbeeld , dan zou de uitkomst moeten zijn en niet .

Opgave 4

Werk in de uitdrukkingen de haakjes weg.

a

b

c

d

e

f

Opgave 5

Werk in de uitdrukkingen de haakjes weg.

a

b

c

d

verder | terug